Somos un colectivo formado por 5 granxas de horta de produción ecolóxica certificada ou en proceso de certificación.